×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
 • Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU’nun kapanış konuşmasını gerçekleştirdiği Womens Empowerment for Sustainable Developmentyaz akademisi Koç Üniversitesi’nin Rumeli Feneri Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir.
 • Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU’nun konuşmacı olarak katıldığı Herkesin Kazanacağı Formül: Kadın İstihdamını Arttırmak isimli çalıştay 30 Nisan 2019 tarihinde KAGİDER merkezinde gerçekleştirilmiştir.
 • Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU’nun Kongre Başkanlığını, Danışma Kurulu Üyeliğini ve Bilim Kurulu Üyeliğini üstlendiği II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 7-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Harran Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.
 • Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU’nun konuşmacı olarak katıldığı, Etiler Soroptimist Kulübü’nün düzenlediği “İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Sempozyumu” Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde  20 Ekim 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir.
 • Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, 2 Ekim 2018 tarihinde Bakü’de, Bakü Yunus Emre Enstitüsünün, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan Diplomasi Akademisi ve Azerbaycan TIKA Koordinatörlüğü ile birlikte gerçekleştereceği Kültürel Diplomasi Bağlamında TiKA ve Yunus Emre Enstitüsünün Rolleriadlı panele konuşmacı olarak katılacaktır. 
 • Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun kongre başkanlığını yürüttüğü III. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 27 Haziran- 1 Temmuz 2018 tarihlerinde Nahcivan’da gerçekleştirilmiştir.
 • Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, 27 Haziran- 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Nahcivan’da gerçekleştirilecek olan III. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi’nin kongre başkanlığını yürütecektir.  
 • Bölüm Başkanımız Prof.Dr. Zeynep Karahan Uslu, 13-15 Aralık 2017 tarihlerinde  ATO Congresium’da düzenlenen III.Ankara Marka Festivali’ndeÜlke Markalamasında Sınırları Genişletmek ve Kamu Diplomasisi” adlı bildirisini sunmuştur. 
 • Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun ilk yazarı olup Prof. Dr.Ali Arslan ve Yrd.Doç. Dr. Mustafa Çağlayandereli ile birlikte yazdığı “Medya Dünyasının Değişen Birey, Toplum, Kültür İlişkileri” başlıklı makalesinin de içinde yer aldığı; UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından hazırlanan “Herkes için İletişim” başlıklı kitap yayınlanmıştır. 
 • Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, 26 – 28 Ekim 2017 tarihinde Kartepe Zirvesi- Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu’nda Bilim Kurulu Üyeliği’ni ve 15 Temmuz: Olaylar ve Süreçler başlıklı oturumun oturum başkanlığını yürütmüştür. 
 • Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun yürütme ve bilim kurulu üyesi olduğu II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 25-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.
 • Bölüm Başkanımız Prof.Dr. Zeynep Karahan Uslu,  4-8 Ekim 2017 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde düzenlenen II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi’nde Türkiye Markasının Yönetiminde Göbeklitepe” başlıklı tebliğini sunmuştur.Bölüm Başkanımız Prof.Dr.Zeynep Karahan Uslu, aynı zamanda ilgili kongrenin Danışma Kurulu, Onur Kurulu ve Bilim Kurulu üyeliğini de üstlenmiştir.
 • Bölüm başkanımız Prof.Dr.Zeynep Karahan Uslu, 25-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan II.Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi’nin yürütme ve bilim kurulu üyeliğine seçildi.
 • Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu‘nun ilk yazarı olduğu, Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu ile yazdığı “The Factors Affecting Voter Behaviour in Local Elections Kocaeli Sample” makalesi Turkish Studies dergisinin 12. Cilt 3. Sayısında yayınlanmıştır. Makaleye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

            http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1749749488_1KarahanUsluZeynep-vd-sos-1-18.pdf

 • Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu 18-24 Eylül 2017’de İspanya’nın Malaga şehrindedüzenlenecek olan I.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde Düzenleme Kurulu Başkanı olarak yer almıştır. http://usoskongre.net/danisma.aspx
 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu‘nun Editörlüğünü üstlendiği Yıldız Sarayı Müzesi Kataloğukitabı yayınlanmıştır.
 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Turkish Studies  dergisinin ‘Darbeler ve Darbe Kalkışmaları Özel Sayı‘nın Editörlüğünü üstlenme davetini kabul ederek, kapsamlı bir akademik çalışmayı organize etmektedir. http://www.turkishstudies.net/English/Defaultx.aspx?ID=94 
 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu  14-16 Aralık 2016 tarihlerinde ATO’da düzenlenen  Ankara Marka Festivali‘nde “Siyaset ve Marka Şampiyonu Olmak” başlıklı bildirisiyle Üniversitemizi temsil etmiştir. 
 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu Roma‘da 20-23 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen  Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu ‘nda Düzenleme Kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir. http://www.islet2017.org/danisma.aspx
 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu  4-6 Kasım 2016’da Antalya’da düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 3. Büyük Buluşması‘nda Bilgi ve İletişim Sektörü Paneli’nde Davetli Konuşmacı olarak katılmış”Sürdürülebilir Kalkınmada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Medya” başlıklı tebliğinisunmuştur. http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/3bb2016program.pdf
 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu  2 Mart 2016  tarihinde Ankara TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen ASİAD (Ankara Sanayici İşadamları Derneği) Uluslararası Kadın Zirvesi‘ne konuşmacı olarak katılmıştır.
 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu  Kocaeli’nde 26-28 Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek olan Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu Bilim Kurulu‘ üyeliği davetini kabul etmiştir. http://www.15temmuzsempozyumu.com/kurullar.html
 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu  9 Mayıs 2016 tarihinde  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Siyaset ve Çalışma Hayatında Kadın Paneli‘ne konuşmacı olarak katılmıştır.
 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Antalya’da 23 Ocak 2016 tarihinde KADEMtarafından düzenlenen Kadın ve Medya Paneli‘ne konuşmacı olarak katılmıştır.
 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu   4 Mart 2016 tarihinde Bilkent Üniversitesi Siyaset Platformu‘nun  Kadın Zirvesine katılmış, “İşte Kadın, Sokakta Kadın, Mecliste Kadın” başlıklı tebliğini sunmuştur.
 • Doç.Dr. Handan Özdemir, 21-23 Mayıs 2017 tarihleri arasında Lizbon’da gerçekleştirilen 13th International Conference on Social Sciences and Humanities’de “Building Conspicuous Consumption: Female Consumers’ Never-Ending Will to Consume” başlıklı bildirisini sundu.
 • Doç.Dr.Handan Özdemir, Elif Akagün ERGİN “Consumer Preferences for Fast Food Brands: Evidence from an Emerging Country” Journal of Marketing Development and Competitiveness (ISSN# 2155-2843),  volume 11(3), 2017 (Eylül sayısında basılacacak)
 •    Yrd.Doç.Dr.Elif Akagün ERGİN,  Yrd.Doç.Dr.Handan Özdemir “Explorin Demand toward Celebrity Memorabilia: Do Celebrities Never Really Die? International Journal of Marketing Studies; Vol. 8, No. 6; 2016 (ISSN 1918-719XE-ISSN 1918-7203)
 • Doç.Dr.Handan Özdemir, Ankara Marka Festivali, 7-8-9 Aralık 2016, Ankara-Türkiye (Tebliğsiz)
 • Doç.Dr.Handan Özdemir, “12. Araştırma Yöntemleri Semineri” , “Nitel Araştırma Teknikleri ve Nvivo” 27-31 Ocak 2016, Side Türkiye
 • Doç.Dr.Handan Özdemir, “Advances in Business Related Scientific RearchConference”, 17-18 March 2016  Venice, Italy “Atmospheric Effects in Department Stores : A   Study on Turkish Consumers’ Shopping Behavior”  (Tebliğli)
 • Doç.Dr.Handan Özdemir, 6. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu, 19- 21 Mayıs Denizli, Türkiye (Tebliğsiz)
 • Doç.Dr.Handan Özdemir, “New York International Business and Social Science Research Conference”, 14-16 July 2016, NewYork, USA “Investigating the Effect of Apparel Labels on Consumers’ Purchase Decisions”  (Tebliğli)    
 • Bölümümüz Araştırma Görevlisi Anıl Kahvecioğlu, “Affirmation, Paraconsistency and Revolution” adlı makalesini 27-29 Haziran 2016 tarihinde London School of Economics’te gerçekleştirilen The Annual Conference of Association for Social and Political Philosophy’de sundu.
 • Bölümümüz Araştırma Görevlisi Anıl Kahvecioğlu, “Conceptual Division of Politics and Political in the Philosophy of Jean-Luc Nancy” adlı çalışmasıyla 21-23 Eylül 2017 tarihleri arasında Oslo Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan The 20th International Conference on Conceptual History’e kabul edildi.