• Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, 2 Ekim 2018 tarihinde Bakü’de, Bakü Yunus Emre Enstitüsünün, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan Diplomasi Akademisi ve Azerbaycan TIKA Koordinatörlüğü ile birlikte gerçekleştereceği Kültürel Diplomasi Bağlamında TiKA ve Yunus Emre Enstitüsünün Rolleriadlı panele konuşmacı olarak katılacaktır.

 • Bölüm başkanımız Doç.Dr.Zeynep Karahan Uslu, 25-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Muğla Sait Koçman Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan II.Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi’nin bilim kurulu üyeliğine seçildi.

 

 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu‘nun ilk yazarı olduğu, Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu ile yazdığı “The Factors Affecting Voter Behaviour in Local Elections Kocaeli Sample” makalesi Turkish Studies dergisinin 12. Cilt 3. Sayısında yayınlanmıştır. Makaleye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

           http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1749749488_1KarahanUsluZeynep-vd-sos-1-18.pdf

 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu18-24 Eylül 2017’de Endülüs’te düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde Düzenleme Kurulu Başkanı olarak yer almıştır. http://usoskongre.net/danisma.aspx

 

 

 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu‘nun Editörlüğünü üstlendiği Yıldız Sarayı Müzesi Kataloğukitabı yayınlanmıştır.

 

 

 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu14-16 Aralık 2016 tarihlerinde ATO’da düzenlenen  Ankara Marka Festivali‘nde “Siyaset ve Marka Şampiyonu Olmak” başlıklı bildirisiyle Üniversitemizi temsil etmiştir. 

 

 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan UsluRoma‘da 20-23 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen  Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu ‘nda Düzenleme Kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir. http://www.islet2017.org/danisma.aspx

 

 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu4-6 Kasım 2016’da Antalya’da düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 3. Büyük Buluşması‘nda Bilgi ve İletişim Sektörü Paneli’nde Davetli Konuşmacı olarak katılmış”Sürdürülebilir Kalkınmada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Medya” başlıklı tebliğinisunmuştur. http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/3bb2016program.pdf

 

 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu2 Mart 2016  tarihinde Ankara TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen ASİAD (Ankara Sanayici İşadamları Derneği) Uluslararası Kadın Zirvesi‘ne konuşmacı olarak katılmıştır.

 

 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan UsluKocaeli’nde 26-28 Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek olan Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu Bilim Kurulu‘ üyeliği davetini kabul etmiştir. http://www.15temmuzsempozyumu.com/kurullar.html

 

 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu9 Mayıs 2016 tarihinde  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Siyaset ve Çalışma Hayatında Kadın Paneli‘ne konuşmacı olarak katılmıştır.

 

 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Antalya’da 23 Ocak 2016 tarihinde KADEMtarafından düzenlenen Kadın ve Medya Paneli‘ne konuşmacı olarak katılmıştır.

 

 • Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu4 Mart 2016 tarihinde Bilkent Üniversitesi Siyaset Platformu‘nun  Kadın Zirvesine katılmış, “İşte Kadın, Sokakta Kadın, Mecliste Kadın” başlıklı tebliğini sunmuştur.

 

 • Bölümümüz Araştırma Görevlisi Anıl Kahvecioğlu, “Affirmation, Paraconsistency and Revolution” adlı makalesini 27-29 Haziran 2016 tarihinde London School of Economics’te gerçekleştirilen The Annual Conference of Association for Social and Political Philosophy’de sundu.

 

 • Bölümümüz Araştırma Görevlisi Anıl Kahvecioğlu, “Conceptual Division of Politics and Political in the Philosophy of Jean-Luc Nancy” adlı çalışmasıyla 21-23 Eylül 2017 tarihleri arasında Oslo Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan The 20th International Conference on Conceptual History’e kabul edildi.