BÖLÜM BAŞKANIMIZ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU’NUN KONGRE BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ III. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ NAHCİVAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun, Nahcivan Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bağırsoy ile birlikte  kongre eş başkanlığını yürüttüğü III. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 27 Haziran- 1 Temmuz Tarihlerinde Nahcivan’da Nahcivan Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU kongrenin açılışında yaptığı konuşmada “Bugün sosyal bilimlerden siyasete herkesin ittifak ettiği gerçek, ülkeleri ve toplumları güçlendiren unsurun insan sermayesi, en kıymetli kısmının da gençler olduğu gerçeği. Ancak asıl olan bu tespitten sonrasında, yani gençliği anlamakta, ihtiyaçlarına doğru karşılıklar üretebilmekte. Gençliği anlamaksa ülkelerin ve Dünya’nın geleceğinin nasıl olacağını anlamayı sağlayacak. Bu bağlamda aslında bugünün dünyası da  yeni anlamalara ihtiyaç duyuyor. Doksanlı yıllardan itibaren Fukuyama’nın tarihin sonu tezi liberalizmin hükümdarlığı savunusuna dayandığı ve tek tip medeniyet tasavvuru dayattığı için eleştirilirken, bu yaklaşımın bir tür alternatifi, anti-tezi olan Huntington’un Medeniyetler Çatışması yaklaşımı toplumlar arası zıtlıkların evrenselliği ve güç ilişkilerine vurgu üzerinden zuhur etmişti. Ayrışma ve ayrıştırmanın izdüşümü olan bu tezlerin kimi öngörülerininse 2020’lere gelirken adeta adım adım gerçekleşmekte olduğu, demokratik değerler, çok kültürlülük, uzlaşmacılık, farklılıklardan doğan zenginlik tasavvurunun bizzat toplumlar eliyle ötelenebildiği bir Dünya’da yaşadığımızı, gençlerinde işte bu Dünya’da yetişerek yarınları nasıl inşa edeceklerini kavramaya çalışıyoruz. Gençler ve elbette tüm insanlık bütün ilerlemelere karşın, değer ve kavrayışlar anlamında bir büyük gerilemeyi mi tercih edecek? Çağın ruhu otoriterliğin, ekonomik eşitsizliğin, bunlara bağlı olarak nefret suçu dalgasının yükselişine mi endekslenecektir? Ve asıl soru hepimiz için budur. Sorunun cevabı gençler eliyle verilecek, ortak geleceğimiz tam da bu cevaba göre inşa edilecektir. Ve şu da bir başka açık gerçektir ki gençlik ne homojen bir bütündür, ne de biçim verilecek bir oyun hamuru. Ancak Alman felsefeci G.Wilhelm Leibniz’in ifade ettiği gibi “gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir” ve toplumun bu en kıymetli kısmına muhakkak ki yatırım yapılmalıdır. Ancak bu yatırım; çapı ve bilimsel katma değeri her geçen yıl güçlenen Kongremiz aracılığıyla da gündeme getirileceği gibi anlamaya, analize dayalı, tasavvurlara değil hakikate yaslanan, çözüm odaklı yaklaşımlara sahiplenerek yapıldığı takdirde netice getirebilecektir.” dedi.

Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan Üniversitelerinden ve sair kurumlarından toplamda 91 bildiri ve 1 poster bildirinin sunulduğu kongrede, 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin KÜLÜNK, 27. Dönem Konya Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Av. Gülay SAMANCI ve yazar- şair Feyzullah TECİRLİ davetli konuşmacılar olarak yer almışlardır.

Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu

Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu