BÖLÜM BAŞKANIMIZ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU’NUN KONGRE BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ III. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

/BÖLÜM BAŞKANIMIZ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU’NUN KONGRE BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ III. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BÖLÜM BAŞKANIMIZ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU’NUN KONGRE BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ III. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun kongre başkanlığını yürüttüğü III. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 27 Haziran- 1 Temmuz Tarihlerinde Nahcivan’da Nahcivan Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU kongrenin açılışında yaptığı konuşmada “Bugün ülkelerin her bakımdan gelişmesinde insan sermayesi büyük bir yer tutmaktadır. Bu sermayenin en önemli hissesi gençlerindir. Hali hazırda toplumumuzun her bakımdan gelişmesinde gençlik sürükleyici bir rol oynamakta, gençler önemli devlet vazifelerinde temsil olunmakta, parlamanter olarak faaliyet göstermektedir.  Bununla birlikte, bugün genç neslin sağlam büyümesi, herkesin eğitim imkanlarından faydalanması, milli değerlerimize sahip çıkılması devletlerimizin karşı karşıya bulunduğu mühim meselelerdendir. Geleceğimizin inşası gençlerimizin elinde olduğundan onların hayatlarına ve faaliyetlerine ilişkin böylesi bir kongrenin teşkili dikkat çekicidir” dedi.  Prof. Dr. Karahan Uslu, gençlerle ilgili konuların ele alınmasına yönelik bilimsel bir yaklaşımın ise kabul edilecek kararların gelecek perspektifi kurması noktasında faydalı olacağını belirtti.

 

2018-07-06T12:20:23+00:00