Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
“TÜRKİYE’NİN MARKA EDERİ ve ULUS MARKALAMA SEMİNERİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK PROFESYONELLERİNİN YERİ BURASI…..

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün amacı; Türkiye’nin sektörel rekabette Dünyayla yarıştığı, alandaki tüm gelişmelere aynı zamanlarda entegre olduğu Halkla İlişkiler ve Reklam sektörü için profesyoneller yetiştirmektedir.

Hem bir iletişim disiplini olarak, hem de aktif bir mesleki uzmanlık olarak mezunlarına yeterlilik kazandırmayı hedefleyen bölüm, halkla ilişkiler ve reklamcılık mesleklerini seçecek öğrencilere entellektüel bilgi donanımı, mesleki bilgi ve beceri, uygulamalarla desteklenecek profesyonellik, sektör-üniversite işbirliğinin getireceği iş olanaklarının kazandırılması ile farklılık taşımaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarına ilişkin, siyasal iletişim, hukuk, etik, sosyal psikoloji, sanat, iletişim becerileri, pazarlama v.b. alanlardaki teorik derslerin yanı sıra, bu temel bilgilerin ışığında oluşturulacak halkla ilişkiler kampanya ve uygulamalarına yönelik pratik çalışmalar, reklam sektörünün üretimden pazarlamaya tüm bileşenlerini eğitim öğretim programında yer vererek mezunların sektördeki rekabet şansını artıracaktır.

Öğrenim süresince derslerin, sektör profesyonellerinin katılacağı uygulama çalışmaları ve seminerlerle desteklenmesi öğrencilerin, sektörle bağ kurmasını kolaylaştıracak, kişisel ve mesleki farkındalıklarını güçlendirecektir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık prensiplerinin evrensel boyutta öğrenilmesini sağlayan ders içerikleri, eylem boyutunu da kapsayan öğrenim stratejileri, bölümü tercih eden öğrencilere sunulan en önemli kazanımlardır.

Bölümün eğitim dili Türkçedir.

4 yıllık eğitim, mesleki derslerin yanısıra, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarıyla doğrudan ilgili seçmeli derslerle zenginleştirilmiştir. Bu sayede; öğrenciler halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında kişisel uzmanlık tercihlerine göre seçim yaparak kariyer hedeflerini belirleme olanağına sahip olacaklardır. 

Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Haberler – Duyurular

BÖLÜM BAŞKANIMIZ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU’NUN KONGRE BAŞKANLIĞINI ÜSTLENDİĞİ IV. ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ BODRUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖĞR. GÖR. DR. NEFİSE ŞİRZAD VE ÖĞRENCİLERİMİZ ZAFER KOLEJİ’NDE ATÖLYE EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

BÖLÜMÜMÜZÜN 2019-2020 AKADEMİK YILI STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BÖLÜMÜMÜZDE ADFORCE PROJESİ KAPSAMINDA SÖYLEŞİ VE WORKSHOP GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BÖLÜM BAŞKANIMIZ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU “DEMİRKENT ÖDÜLLERİ” SEÇİCİ KURULUNDA YER ALDI

EDİTÖRLÜĞÜNÜ BÖLÜM BAŞKANIMIZ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU’NUN ÜSTLENDİĞİ “GÖBEKLİTEPE: İNSANLIK TARİHİ YENİDEN YAZILIYOR” KİTABININ TANITIMI VENEDİK SARAYI’NDA YAPILDI.

KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİME KATKI SAĞLAYAN “GÖBEKLİTEPE: İNSANLIK TARİHİ YENİDEN YAZILIYOR” PROJESİNİN ŞANLIURFA AYAĞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BÖLÜM HOCALARIMIZDAN ÖĞR. GÖR. NEFİSE ŞİRZAD’IN “SOSYAL TİCARETTE ETKİLEŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ” BAŞLIKLI MAKALESİ YAYINLANDI.

BÖLÜM HOCALARIMIZDAN ÖĞR. GÖR. NEFİSE ŞİRZAD’IN “DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMi:ŞİKAYET YÖNETİMİ BAĞLAMINDA MEMNUNİYET UNSURLARININ İNCELENMESİ” BAŞLIKLI MAKALESİ YAYINLANDI.

Kültürler arası İletişime Katkı Sağlayan “Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor” Projesi Roma’da Gerçekleştirildi