×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin(KAGİDER) işbirliğiyle gerçekleşen “Herkesin Kazanacağı Formül: Kadın İstihdamını Arttırmak” adlı çalıştay 30 Nisan 2019 tarihinde KADİGER merkezinde gerçekleştirildi. İş dünyasının  tanınan kadın temsilcilerini biraraya getiren çalıştay, kadının iş piyasasındaki güncel durumunu ve geleceğini masaya yatırdı.

“Asıl Olan Eşitliği Ülke Geneline, Adaleti Her Alana Yaymaktır”

UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı olan Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, iş piyasalarındaki toplumsal cinsiyet ilişkileri ile ilgili olarak: “Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından kısmen artan bir trend var. Biz bugün iş dünyamızın karar vericileriyle bu artışı hızlandırmanın yöntemlerini, yani ihtiyaçları ve ihtiyaçlara yeni çözümler sunmanın yollarını arayacağız. Dünya değişiyor ve dünya değişirken sürekli farklılıkların, farklı ihtiyaçların dolayısıyla ‘Dün dünde kaldı cancağızım artık yeni şeyler söylemek lazım’. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yeni şeylerin söylenmesinin gerektiği gök kubbe altında yeni ihtiyaçlara, yeni seslere, yeni nefeslere ihtiyaç olduğunu gördüğümüz bir dönemdeyiz. Örneğin kendi kariyer alanımdan hareketle ifade edecek olursam üniversitelerde ve akademideki kadın oranının yüksekliğine atıf gibi belli sektörlerde istihdamın yüksek olduğunu ortaya koymak değildir artık mesele. Asıl olan eşitliği ülke geneline, adaleti her alana yaymaktır”dedi.

“Kadının Bir Toplumda Özellikle İstihdamda Yer Alışı, O Ülkenin Ekonomisinin Hangi Düzeyde İlerleyebileceğinin En Açık Göstergesidir”

Kadının istihdamının üretim boyutuna da dikkat çeken Prof. Dr. Karahan Uslu “Tekil alanlardaki başarı hikayelerine değil, bizim daha genel, daha derinlikli bir başarı hikayesine ihtiyacımız var Türkiye olarak. Kadınların toplumsal konumlanışı biliyoruz ki sadece cinsiyetler arası adalet meselesi değildir, aynı zamanda bir ülkenin ne kadar rekabetçi olabileceğidir. İnsan kaynaklarının yarısını etkin değerlendirip bugünün ve yarının dünyasında ne kadar var olup ne kadar var olamayacağımız konusudur. Kadının bir toplumda özellikle istihdamda yer alışı, o ülkenin ekonomisinin hangi düzeyde ilerleyebileceğinin en açık göstergesidir” dedi.

“Bu Bir Eğitim Konusudur”

Kadınların toplumsal hayattaki yeri meselesini sadece bir istihdam meselesi olarak görmediğini belirten Prof. Dr. Karahan Uslu “İşte bu konuda iş ve aile hayatının uzlaştırılması için mutlu, özgür, üretken bir toplum ve bir o kadar da bireyler olabilmek için konuyu sadece bir istihdam meselesi olarak da görmüyoruz. Bu bir eğitim konusudur. Bu istihdam kalitesi konusudur. Bakım ve ev işlerinin paylaşılmasını da içeren eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak sahiplenildiği bir ülke kurabilme meselesidir. Bu doğrultuda ağır aksak gitse dahi üyelik sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği  ortalamasında da kadınlar saat başına yüzde 16 daha az ücret alıyor. Fakat diğer taraftan dünya ekonomi forumunun Küresel Cinsiyet Açıklığı Raporunda ekonomik katılım ve fırsatlar alt endeksine baktığımızda biz 149 arasında 131. sıradayız. Bu doğrultuda sadece bu veri bile bizim daha fazla gayrete ihtiyaç duyduğumuzun açık bir göstergesi. Bu bakımdan kayıt dışı istihdamdan kurtulmuş, sosyal güvenlik şemsiyesi altında herhangi bir sosyal baskı ve ayrımcılığa maruz kalmadan üretken öz güvenli bir kadın nüfusu üretmek, çalıştayımızın da adlandırılmasında olduğu gibi aslında hepimizin ve herkesin kazanacağı doğru formüldür. Bu bakımdan Türkiye’nin geleceğini kadınların başta istihdam ve kariyer alanlarındaki konumlanışları olmak üzere toplum içindeki yerleri belirleyecektir” dedi.

               

UNESCO VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Bölüm Başkanımız Prof.Dr. Zeynep Karahan Uslu UNESCO VE UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi’nin hedefleri özelinde çalıştayı şu şekilde özetledi: “UNESCO bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletlerin en üst eğitim, bilim ve kültür yapısı. Bu doğrultuda toplumsal cinsiyet eşitliği ihtisas komitesi olarak da Birleşmiş Milletlerin 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan aynı zamanda da 15 sürdürülebilir küresel kalkınma hedefinin tamamının ortak keseni diyebileceğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği alanında, burada da konunun merkezine istihdamı yerleştirerek Türkiye adına neler yapabileceğimizi bu toplantıda müzakere edeceğiz”.

İş Dünyasının Kadın Temsilcileri Biraraya Geldi

“Herkesin Kazanacağı Formül: Kadın İstihdamını Artırmak” çalıştayına KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören ve iş dünyasının diğer kadın temsilcileri katıldı.