×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

BÖLÜM BAŞKANIMIZ PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAZ AKADEMİSİ’NİN KAPANIŞ KONUŞMASINI YAPTI.

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu,  Koç Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü’nün gerçekleştirmiş olduğu farklı ülkelerden akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren “Women’s Empowerment for Sustainable Development” isimli yaz akademisinin kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. 6 Eylül 2019 tarihinde Koç Üniversitesi’nin Rumeli Feneri Kampüsü’nde gerçekleştirilen kapanış etkinliğinde Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun haricinde Koç Üniversitesi Rektörü Ümran İnan, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve  Koç Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Bertil Emrah Oder, BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir konuşmalarını yaptılar.

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İnsanlık İçin Uzun ve Zorlu Bir Yolculuk”

Aynı zamanda UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı olan Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu yaptığı konuşmada “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri insanlık için uzun ve zorlu bir yolculuk ve birçok alanda istenilen düzey yakalanamıyor. Ama umut ve gurur vesilesidir ki neredeyse tüm ülkeler ilerliyor, bu hedefler evrensel düzeyde yarar üretiyor ve pek çok gelişmenin ortaya çıkmasını sağlıyor. Kimi toplumlardaki bastırma girişimlerine rağmen adalet isteyen talepkâr sesler daha da yükseliyor, karşılık üretiyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen 45. G-7 Zirvesi’nin ana temasının eşitsizlikle mücadele olarak belirlenmiş olması gibi sembolik örneklerse, gelişimi tespit adına anlam taşıyor” dedi.

Yerleşik Ataerkil Yaklaşım; Temelde Bir Güç Sorunu Olan Kadın Erkek Eşitsizliğini, Geleneksel Temaları İstismar Ederek Devam Ettirme Stratejisi Gütmektedir”

Asimetrik toplumsal güç ilişkilerini çeşitli biçimlerde yeniden üreten statükoya ve ona karşı verilmesi gereken mücadeleye dikkat çeken Prof. Dr. Karahan Uslu, “Gelişimin yönü ve hızı; Dünyada yaşanan büyük dönüşümden ürken, cinsiyet kalıplarına dayanan güç dengelerinin değişimine ayak uyduramayacağını hisseden, adil, eşitlikçi, özgürlükçü tutumlara yabancı kalarak yetişmiş kişilerin oranını azaltmadaki başarıya endekslidir. Yerleşik ataerkil yaklaşım; temelde bir güç sorunu olan kadın erkek eşitsizliğini, geleneksel temaları istismar ederek devam ettirme stratejisi gütmektedir. Bu yaklaşım gezegenin sakinlerinin gerçekte ne kadar demokrasi, ne kadar adalet istediğine bağlı olarak geri adım atacak yahut ilerleyebilecektir” dedi.

 

Farklı Ülkelerden Katılımcıları Ağırlayan Yaz Akademisi 2-6 Eylül Arasında Gerçekleştirildi

2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen uluslararası yaz akademisinde, sürdürülebilir kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi amaçları dahilinde BM (Birleşmiş Milletler) VE GREVİO (Kadınlara Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu) uzmanları, femokratlar ve alanın önde gelen akademisyenlerini biraraya gelerek, uzmanlık bilgilerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar. Bu çerçevede 17 farklı ülkeden genç akademisyen ve uzmanın katılımcı olarak dahil olduğu etkinlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinde uluslararası standar oluşturma çabaları, İnter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi’nde cinsiyet hakları, Ortadoğu ülkelerindeki işdünyasında kadın ayrımcılığı, cinsiyet eşitliğinin anayasal veçheleri, kadının iş ve aile hayatına dair uzlaştırma pratikleri, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliği ve eğitim, kadının güçlendirilmesinde bir araç olarak uluslararası ticaret anlaşmaları, sürdürülebilir kalkınma ve kadın, cinsiyet ve politik katılım, işyerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve sürdürülmesi, uluslararası cinsiyet yönetimi gibi konu başlıklarında sunumlar ve workshoplar gerçekleştirildi.

Detaylı bilgi için: https://kockam.ku.edu.tr/uluslararasi-yaz-akademisi/