×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Sevgili Öğrencilerimiz,

Covid-19 salgını nedeniyle yalnızca 2019-2020 öğretim yılını kapsamak
şartıyla Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Zorunlu Yaz Staj Programı’nda bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Düzenlemeler şu şekildedir:

·      2019-2020 yaz döneminde staj yapma zorunluluğu kaldırılmış; bu
husus öğrencilerin takdirine bırakılmıştır.

·      2019-2020 yaz döneminde staj yap(a)mayan öğrenciler, staj
yönergesindeki tüm şartları sağlamak kaydıyla, 2020-2021 öğretim yılı
yarıyıl tatilinde (Güz dönemi sonu) zorunlu stajlarını
yapabileceklerdir.

·      2019-2020 yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrenciler stajlarını
dijital ortamda staj imkânı veren firmalarda, bu durumu belgelendiren
yazılı bir dokuman sunmak kaydıyla yapabilirler. Dolayısıyla yaz stajı
çalışmalarını internet ortamı üzerinden yürütmeye başlamış
kurum/kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirilebilir.

·      Zorunlu stajını 2019-2020 yaz döneminde gerçekleştirmek isteyen
öğrencilerimizin Bölüm Araştırma Görevlisi Oben Hüseyin Sazaner ile
e-posta yoluyla iletişime geçmeleri ve aşağıdaki belgeleri en geç 7
Haziran 2020 tarihine kadar osazaner@cankaya.edu.tr adresine
göndermeleri gerekmektedir.

§  EK-1 Staj Başvuru Dilekçesi

§  EK-2 Zorunlu Stajyer Öğrenci Sigorta Giriş Formu

Not: Söz konusu değişiklikler -staj yönergemizden bağımsız olarak-
yalnızca 2019-2020 yaz döneminde staj yapmakla yükümlü 3. sınıf
öğrenciler için geçerlidir.

Not: İlerleyen günlerde gündem ile alakalı yaşanabilecek gelişmelere
göre yukarıda ifade edilen düzenlemeler güncellenebilir.

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜM BAŞKANLIĞI