×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK PROFESYONELLERİNİN YERİ BURASI…..


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün amacı; Türkiye’nin sektörel rekabette Dünyayla yarıştığı, alandaki tüm gelişmelere aynı zamanlarda entegre olduğu Halkla İlişkiler ve Reklam sektörü için profesyoneller yetiştirmektedir.

Hem bir iletişim disiplini olarak, hem de aktif bir mesleki uzmanlık olarak mezunlarına yeterlilik kazandırmayı hedefleyen bölüm, halkla ilişkiler ve reklamcılık mesleklerini seçecek öğrencilere entellektüel bilgi donanımı, mesleki bilgi ve beceri, uygulamalarla desteklenecek profesyonellik, sektör-üniversite işbirliğinin getireceği iş olanaklarının kazandırılması ile farklılık taşımaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarına ilişkin, siyasal iletişim, hukuk, etik, sosyal psikoloji, sanat, iletişim becerileri, pazarlama v.b. alanlardaki teorik derslerin yanı sıra, bu temel bilgilerin ışığında oluşturulacak halkla ilişkiler kampanya ve uygulamalarına yönelik pratik çalışmalar, reklam sektörünün üretimden pazarlamaya tüm bileşenlerini eğitim öğretim programında yer vererek mezunların sektördeki rekabet şansını artıracaktır.

Öğrenim süresince derslerin, sektör profesyonellerinin katılacağı uygulama çalışmaları ve seminerlerle desteklenmesi öğrencilerin, sektörle bağ kurmasını kolaylaştıracak, kişisel ve mesleki farkındalıklarını güçlendirecektir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık prensiplerinin evrensel boyutta öğrenilmesini sağlayan ders içerikleri, eylem boyutunu da kapsayan öğrenim stratejileri, bölümü tercih eden öğrencilere sunulan en önemli kazanımlardır.

Bölümün eğitim dili Türkçedir.

4 yıllık eğitim, mesleki derslerin yanısıra, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarıyla doğrudan ilgili seçmeli derslerle zenginleştirilmiştir. Bu sayede; öğrenciler halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında kişisel uzmanlık tercihlerine göre seçim yaparak kariyer hedeflerini belirleme olanağına sahip olacaklardır.

Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı