×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

21.yüzyılın en hızlı gelişen ve dünyadaki işleyişe eş zamanlı olarak uyum sağlayan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitiminde, iletişim bilimlerinden hukuka, sosyolojiden siyasete, sanattan iktisata pek çok disiplinin bir araya gelmesi  zorunludur.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü;  teoriden uygulamaya, sektör deneyiminden mesleki uzmanlığa uzanan öğretim yolculuğunda deneyimli bir rehber olmayı hedeflemektedir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık prensiplerinin evrensel boyutta öğrenilmesini sağlayan ders içerikleri, uygulama olanakları ve öğrenim stratejileri, bölümü tercih eden öğrencilere sunulan en önemli kazanımlardır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün 4 yıllık programı, mesleki yeterliliği sağlayacak zorunlu derslerin yanısıra, bu mesleği icra edecek profesyonellerin entellektüel düzeyini de yükseltecek seçmeli derslerle  desteklenmektedir.  

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün eğitim dili Türkçedir. Ancak; bu alandaki dünya literatürünü takip edebilmesi amacıyla mesleki ingilizce dersleri zorunludur.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün öncelikli amacı, iş hayatındaki rekabet şansını artırmak ve ulusal platformdaki mesleki itibarı uluslararası arenaya taşımaktır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü lisans programımız, öğrencilerine, üniversite içerisinde ilgi duydukları bir başka bölümde Çift Anadal ve Yandal yapma imkânı sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Erasmus Öğrenci Değişimi Programı çerçevesinde ikili anlaşmaların olduğu Avrupa Birliği üyesi ülke üniversitelerinde öğrenim görme olanağına sahiptirler.

İş Olanakları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, hem halkla ilişkiler, hem de reklamcılık sektöründe kariyer yapabilecekleri gibi, günümüz konjoktürüne uygun olarak Bütünleşik Pazarlama İletişimi çalışmaları içinde her iki alanı da başarıyla sürdürebilecek profesyoneller olabilirler.

Kamu ve özel sektörde tüm kuruluş ve şirketlerde görev alabilirler.

Kendi şirketlerini kurabilecekleri gibi, uluslararası şirketlerin ilgili departmanlarını yönetebilirler.

Ayrıca; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğreniminin kazandırdığı teorik ve pratik yeterliliklerle yazılı ve görsel medyadan  internet üzerinden hizmet veren kurumların idareciliğine, haber muhabirliğinden sosyal medya yöneticiliğine, metin yazarlığından siyasal iletişim danışmanlığına kadar pek çok alanda kariyer yapma olanağına sahip olurlar.