×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Program Yeterlilikleri

Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

No Program Yeterlilikleri

1

İletişim bilimleri literatürünü bilir.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer sosyal bilimlere yönelik temel bilgileri edinir ve ilişkilerini kurar.

3

Halkla İlişkilere yönelik teorik ve uygulamalı bilgileri edinir ve mesleki yeterlilik kazanır.

4

Reklamcılık alanında teorik ve uygulamalı bilgileri edinir ve mesleki yeterlilik kazanır.

5

Sosyal bilimler ve sanat alanında entellektüel bilgi kapasitesine sahip olur, medya okur-yazarlığı konusunda yetkin hale gelir.

6

Mesleki ve sosyal becerilerini geliştirir. Görsel algısını güçlendirir ve çözümleme yeteneği kazanır.

7

Üstleneceği projeler ve uygulama faaliyetleriyle ekip çalışmasını öğrenir ve sosyal uyum yeteneğini kazanır.

8

İlgili alanlarda araştırma, analiz ve raporlama üzerine bilgi ve deneyim kazanır.

9

Staj imkanlarıyla sektörle işbirliği kurabilir ve kariyer hedeflerini belirler.

10

İlgili alanlarda uluslararası literatürü ve örnekleri takip edecek düzeyde dil yeterliliğine sahip olur.

11

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık alanındaki bilgilerini bireysel ve/veya grup çalışmalarında kullanarak sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayabilir.

12

İletişim etiği ve mesleki etik donanımıyla bireysel etik bilincini geliştirir.

13

Mesleğe yönelik uygulama dersleri sayesinde sektördeki istihdam rekabetinde öncelik kazanır.

14

Örgütsel davranış biçimlerini öğrenir, sosyal haklar konusunda literatürü takip eder.

15

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında gerekli olan teknolojik yenilikleri takip eder ve kullanır.

16

Starejik düşünmeyi, planlamayı ve uygulamayı öğrenir,  evrensel düşünme yeteneğini kazanır.

17

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını da kapsayan iletişim ve medya sektörünün farklı dallarında da  uzmanlaşacak bilgi donanımına sahip olur.

18

Mesleki profesyonelliğini destekleyecek yaratıcı üretim, sunum ve ikna tekniklerini öğrenir.

19

Toplumsal, kurumsal, bireysel çalışmalarda varlık gösterebilecek projeler üretebilir.

20

İletişim hukukunu bilir ve alana ilişkin hukuksal çerçeveye hakim olur.


Program Yeterliliklerinin TYYÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri
Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar. İletişim bilimleri literatürünü bilir.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer sosyal bilimlere yönelik temel bilgileri edinir ve ilişkilerini kurar.
Sosyal bilimler ve sanat alanında entellektüel bilgi kapasitesine sahip olur, medya okur-yazarlığı konusunda yetkin hale gelir.
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder. İlgili alanlarda araştırma, analiz ve raporlama üzerine bilgi ve deneyim kazanır.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında gerekli olan teknolojik yenilikleri takip eder ve kullanır.
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir İletişim bilimleri literatürünü öğrenir.
Reklamcılık alanında teorik ve uygulamalı bilgileri edinir ve mesleki yeterlilik kazanır.
Halkla İlişkilere yönelik teorik ve uygulamalı bilgileri edinir ve mesleki yeterlilik kazanır.
Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konusunda bilgi sahibidir. Halkla ilişkiler ve Reklamcılık alanındaki bilgilerini bireysel ve/veya grup çalışmalarında kullanarak sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayabilir.
İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında gerekli olan teknolojik yenilikleri takip eder ve kullanır.
Alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır.  

İletişim etiği ve mesleki etik donanımıyla bireysel etik bilincini geliştirir.

Toplumsal, kurumsal, bireysel çalışmalarda varlık gösterebilecek projeler üretebilir.

İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır. Sosyal bilimler ve sanat alanında entellektüel bilgi kapasitesine sahip olur, medya okur-yazarlığı konusunda yetkin hale gelir.

İlgili alanlarda uluslararası literatürü ve örnekleri takip edecek düzeyde dil yeterliliğine sahip olur, evrensel düşünme yeteneğini kazanır.

Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir. İlgili alanlarda araştırma, analiz ve raporlama üzerine bilgi ve deneyim kazanır.
Mesleki ve sosyal becerilerini geliştirir. Görsel algısını güçlendirir ve çözümleme yeteneği kazanır.
Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar.           Mesleki profesyonelliğini destekleyecek yaratıcı üretim, sunum ve ikna tekniklerini öğrenir.
Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular. Mesleki ve sosyal becerilerini geliştirir. Görsel algısını güçlendirir ve çözümleme yeteneği kazanır.

İlgili alanlarda araştırma, analiz ve raporlama üzerine bilgi ve deneyim kazanır.

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık alanındaki bilgilerini bireysel ve/veya grup çalışmalarında kullanarak sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayabilir.         

Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür. Üstleneceği projeler ve uygulama faaliyetleriyle ekip çalışmasını öğrenir ve sosyal uyum yeteneğini kazanır.

İletişim etiği ve mesleki etik donanımıyla bireysel etik bilincini geliştirir.

Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Üstleneceği projeler ve uygulama faaliyetleriyle ekip çalışmasını öğrenir ve sosyal uyum yeteneğini kazanır.
Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır. Starejik düşünmeyi, planlamayı ve uygulamayı öğrenir, evrensel düşünme yeteneğini kazanır.

Mesleki profesyonelliğini destekleyecek yaratıcı üretim, sunum ve ikna tekniklerini öğrenir.

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Starejik düşünmeyi, planlamayı ve uygulamayı öğrenir.  Evrensel düşünme yeteneğini kazanır.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer sosyal bilimlere yönelik temel bilgileri edinir ve ilişkilerini kurar.
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. Staj imkanlarıyla sektörle işbirliği kurabilir ve kariyer hedeflerini belirler.
Bilgiye ulaşma yollarını bilme, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını da kapsayan iletişim ve medya sektörünün farklı dallarında da  uzmanlaşacak bilgi donanımına sahip olur.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında gerekli olan teknolojik yenilikleri takip eder ve kullanır.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir. Sosyal bilimler ve sanat alanında entellektüel bilgi kapasitesine sahip olur, medya okur-yazarlığı konusunda yetkin hale gelir.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimde kullanır. İlgili alanlarda uluslararası literatürü ve örnekleri takip edecek düzeyde dil yeterliliğine sahip olur.
Mesleki profesyonelliğini destekleyecek yaratıcı üretim, sunum ve ikna tekniklerini öğrenir.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını da kapsayan iletişim ve medya sektörünün farklı dallarında da  uzmanlaşacak bilgi donanımına sahip olur.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. İlgili alanlarda araştırma, analiz ve raporlama üzerine bilgi ve deneyim kazanır.
Mesleğe yönelik uygulama dersleri sayesinde sektördeki istihdam rekabetinde öncelik kazanır.
Halkla İlişkilere yönelik teorik ve uygulamalı bilgileri edinir ve mesleki yeterlilik kazanır.
Reklamcılık alanında teorik ve uygulamalı bilgileri edinir ve mesleki yeterlilik kazanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. İlgili alanlarda uluslararası literatürü ve örnekleri takip edecek düzeyde dil yeterliliğine sahip olur.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.               Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında gerekli olan teknolojik yenilikleri takip eder ve kullanır.
Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yakından takip eder, etkin olarak katılır ve düzenler. Sosyal bilimler ve sanat alanında entellektüel bilgi kapasitesine sahip olur
Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar. Medya okur-yazarlığı konusunda yetkin hale gelir.
Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uyum sağlar. İlgili alanlarda uluslararası literatürü ve örnekleri takip edecek düzeyde dil yeterliliğine sahip olur.
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. İletişim etiği ve mesleki etik donanımıyla bireysel etik bilincini geliştirir.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir. Halkla ilişkiler ve Reklamcılık alanındaki bilgilerini bireysel ve/veya grup çalışmalarında kullanarak sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayabilir.
Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında gerekli olan teknolojik yenilikleri takip eder ve kullanır.
Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır. İletişim hukukunu bilir ve alana ilişkin hukuksal çerçeveye hakim olur.
Sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Örgütsel davranış biçimlerini öğrenir, sosyal haklar konusunda literatürü takip eder.