×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Doç. Dr. Z. İnci KARABACAK

Eğitim Bilgileri

-Ph.D., Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazi Üniversitesi, 2013

-M.Sc., Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ankara Üniversitesi, 2008

-B.S.,  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlşk.Bölümü, Gazi Üniversitesi, 2003

Çalışma Alanları

Reklam, Tüketim, Görsel İletişim, Yeni Medya, Yaratıcı Metin Yazarlığı

: zincikarabacak@cankaya.edu.tr

:  Haftalık Ders Programı 

  : CV

Doç.Dr Samet KAVOĞLU

Eğitim Bilgileri

-Ph.D., Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazi Üniversitesi, 2016

-M.Sc., İşletme, Trakya Üniversitesi, 2009

-B.S.,  Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ankara Üniversitesi, 2005

Çalışma Alanları

Kamu Diplomasisi, Siyasal İletişim, İtibar Yönetimi

.

: sametkavoglu@cankaya.edu.tr

: Haftalık Ders Programı 

: CV

Öğr. Gör. Barış Konor

Eğitim Bilgileri

-Medya Tasarımı Anasanat Dalı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, (Devam ediyor) 

-Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi, 2016 Üniversitesi, 2008

-İşletme Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 2000

Çalışma Alanları

Fotoğraf, Sinema, Belgesel, Yeni Medya, Görüntü Üretimi, Reklam

: bariskonor@cankaya.edu.tr

: Haftalık Ders Programı  

: CV

Öğr. Elm. Ahmet Bora HIZAL

Eğitim Bilgileri

-M.Sc., Halkla İlişkiler, Ankara Üniversitesi, 1998

-B.S.,  Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ankara Üniversitesi, 1993

Çalışma Alanları

: bora@cankaya.edu.tr

: Haftalık Ders Programı 

: CV

Dr. Öğr. Üyesi Eser US

Eğitim Bilgileri

-Ph.D., Kamu Hukuku, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2010

-M.Sc., Droit Public, Montpellier Üniversitesi, 2002

-B.S.,  Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi, 1998

Çalışma Alanları

İdare ve İdari Yargılama Usulü Hukuku

: eserus@cankaya.edu.tr

: Haftalık Ders Programı  

: CV

Dr. Öğr. Üyesi Onur BİLGİNER

Eğitim Bilgileri

-Ph.D., Siyaset Bilimi, State University of New York at Albany, 2015

-M.Sc. Siyaset Bilimi, Ortadoğu Teknik  Üniversitesi, 2006

-B.S., Sosyoloji, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 2003

Çalışma Alanları

Siyasal Düşünceler, Siyaset Bilimi

: Haftalık Ders Programı  

: CV

Öğr. Elm. Barbaros Gürçay

Eğitim Bilgileri

-B.S. Sanat Tarihi ve Arkeoloji, Ankara Üniversitesi, 1987

 

Çalışma Alanları

Reklam ve Pazarlama İletişimi, Reklam Yazarlığı, Siyasal İletişim

: barbarosgurcay@cankaya.edu.tr

: Haftalık Ders Programı  

: CV

Dr.Öğretim Üyesi Eda TURANCI

Eğitim Bilgileri

-Ph.D., Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazi Eylül Üniversitesi, 2017

-M.Sc., İletişim Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi, 2010

-B.S., Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, 2007

Çalışma Alanları

: Haftalık Ders Programı  

: CV

Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Dara

Eğitim Bilgileri

-PhD, Yönetim Bilimleri, Ankara Üniversitesi, 2004

-M.A., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, ODTÜ, 1997

– B.A., Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Ankara Üniversitesi, 1992

Çalışma Alanları

Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, Kamu Diplomasisi, Kültürel Diplomasi

 : 

 : Haftalık Ders Programı  

 : CV

Öğr. Gör. Aykut Aygün

Eğitim Bilgileri

-M.Sc., Radyo-Televizyon ve Sinema, Gazi Üniversitesi, 2008

– B.S.,  İktisat, Anadolu Üniversitesi, 1999

Çalışma Alanları

Senaryo, Film Analiz, Video Kurgu

 : 

 : Haftalık Ders Programı  

 : CV