Doç. Dr. Z. İnci KARABACAK
Doktora:Gazi Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2013
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2008
Lisans: Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlşk.Bölümü, 2003
Çalışma alanları:Reklam, Tüketim, Görsel İletişim, Yeni Medya, Yaratıcı Metin Yazarlığı
   
  zincikarabacak@cankaya.edu.tr
  Haftalık Ders Programı
  CV

 
 

                   Doç.Dr.  Hatice DEMİRBAŞ
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 2000
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi , Adli Psikoloji Bölümü, 1992
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 1985
Çalışma alanları:Madde bağımlılığ, Psikopatoloji, Çocuk istismarı, Adli Psikoloji.
   
  haticedemirbas@cankaya.edu.tr
  Haftalık Ders Programı
  CV

 

                   Dr. Öğr. Üyesi Samet KAVOĞLU
Doktora: Gazi Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, 2016.
Yüksek Lisans: Trakya Üniversitesi, İşletme ABD, 2009.
Lisans: Ankara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2005.
Çalışma alanları: Kamu Diplomasisi, Siyasal İletişim, İtibar Yönetimi
   
  sametkavoglu@cankaya.edu.tr
  Haftalık Ders Programı
  CV

 

                   Dr. Öğr. Üyesi Tamer KILIÇ
Doktora: Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2003
Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1998
Lisans: Kara Harp Okulu, İşletme Bölümü,1993
Çalışma alanları: Yönetim ve Organizasyon, Liderlik, İletişim, Örgüt Kültürü
  0312 233 11 98
  tamerkilic@cankaya.edu.tr
  Haftalık Ders Programı
  CV

 

                 Öğr. Gör. Dr. Bilge NARİN
Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Bölümü, 2015
Yüksek Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü, 2017, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Bölümü, 2008
Lisans: Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü, 2003
Çalışma alanları: Yeni Medya, İletişim Kuramları, İnternet Gazeteciliği, Veri Görselleştirme
   
  bilgenarin@cankaya.edu.tr
  Haftalık Ders Programı
  CV

 

              Öğr. Elm. Ahmet Bora Hızal

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 1998.
Lisans: Ankara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 1993.

   
  bora@cankaya.edu.tr
  Haftalık Ders Programı
  CV