HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜM MÜFREDATI

BİRİNCİ YIL
Birinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR 101 Halkla İlişkiler Temel Kavramları I 3 0 3 5
TURK 101 Türk Dili I 2 0 2 3
MAN 115 İşletme ve Pazarlama İlkeleri 2 0 2 3
İNG 101 İngilizce I 3 0 3 4
HİR 103 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
HİR 107 Sosyal Psikoloji 3 0 3 5
HİR 111 Reklamcılığa Giriş 3 0 3 5
    Toplam 19 Toplam 30
İkinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR 102 Pazarlama İletişimi 3 0 3 5
TURK 102 Türk Dili II 2 0 2 3
HİR 104 Medya ve Kültür Sosyolojisi 2 0 2 3
İNG 102 İngilizce II 3 0 3 4
HİR 106 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 5
HİR 108 Halkla İlişkiler Temel Kavramları II 3 0 3 5
HİR 110 Reklam ve Pazarlamada Araştırma 3 0 3 5
    Toplam 19 Toplam 30
 İKİNCİ YIL
Üçüncü Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. I 2 0 2 3
HİR 201 Reklam Kampanyası Yönetimi 3 0 3 6
HİR 203 Marka Yönetimi 3 0 3 5
HİR 205 Siyasal İletişim 3 0 3 5
HİR 207 Medya Planlaması 3 0 3 6
HİR 209 İletişim Kuramları 3 0 3 5
      Toplam 17 Toplam 30
Dördüncü Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. II 2 0 2 3
HİR 202 Reklam Tasarımı 3 0 3 5
HİR 204 Halkla İlişkiler ve Reklamda Sosyal Medya Kullanımı 3 0 3 6
HİR 206 Küresel Pazarlama 3 0 3 6
HİR 208 İletişim Hukuku ve Etik 3 0 3 5
HİR 210 Tüketici Psikolojisi ve Davranışları 3 0 3 5
    Toplam 17 Toplam 30
ÜÇÜNCÜ YIL
Beşinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR  301 Halkla İlişkiler ve Sosyal
Sorumluluk
3 0 3 5
HİR  303 Halkla İlişkiler Politikaları 3 0 3 6
HİR  305 Stratejik Marka Çözümleri 3 0 3 6
HİR  307 Reklam Yazarlığı 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli I 3 0 3 5
    Alan Dışı Seçmeli I 3 0 3 3
    Toplam 18 Toplam 30
Altıncı Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR  302 Kriz İletişimi 3 0 3 6
HİR  304 İmaj Yönetimi 3 0 3 6
HİR  306 Sosyal Medyada İçerik Üretimi 3 0 3 5
HİR  308 İkna ve Sosyal Etki 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli II 3 0 3 5
    Alan Dışı Seçmeli II 3 0 3 3
    Toplam 18 Toplam 30
DÖRDÜNCÜ YIL
Yedinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR  401 Halkla İlişkiler Uygulamaları 3 0 3 5
HİR  403 Mezuniyet Projesi I 0 6 3 5
    Bölüm Seçmeli III 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli IV 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli V 3 0 3 5
HİR  400 Staj 0 0 0 5
      Toplam 15 Toplam 30
Sekizinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR  402 Kamu Diplomasisi 3 0 3 5
HİR  404 Mezuniyet Projesi II 0 6 3 5
HİR  406 Reklamcılık Uygulamaları 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli VI 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli VII 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli VIII 3 0 3 5
      Toplam 18 Toplam 30

 

Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR 315 Diksiyon ve Etkili Konuşma 3 0 3 5
HİR 317 Sunum Teknikleri 3 0 3 5
HİR 321 Kültürler Arası İletişim 3 0 3 5
HİR 323 Dijital Pazarlama 3 0 3 5
HİR 314 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 5
HİR 316 Spor İletişimi 3 0 3 5
HİR 318 Sanat İletişimi 3 0 3 5
HİR 320 Sağlık İletişimi 3 0 3 5
HİR 322 Sinema ve Medya Kültürü 3 0 3 5
HİR 413 Eğlence Endüstrisinde Halkla İlişkiler 3 0 3 5
HİR 415 Kişiler Arası İletişim 3 0 3 5
HİR 417 Türkiye Siyasi Tarihi 3 0 3 5
HİR 419 Çağdaş Sosyoloji Teorileri 3 0 3 5
HİR 414 Temel Fotoğrafçılık 3 0 3 5
HİR 416 Felsefe Kuramları 3 0 3 5
HİR 418 Metin Yazarlığı 3 0 3 5
HİR 420 Dünya Siyasi Tarihi 3 0 3 5

 

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1-    Müfredatında “HİR 105 Araştırma Yöntemleri, 303, AKTS 5” dersi olan öğrenciler (dersi hiç almamış ya da alıp da kalmış öğrenciler) bu ders yerine 2018-2019 Güz yarıyılından itibaren “HİR 103 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 303, AKTS 5” dersini alacaklardır.

 

2-    Müfredatında “HİR 109 Reklamcılık İlkeleri, 303, AKTS 5” dersi olan öğrenciler (dersi hiç almamış ya da alıp da kalmış öğrenciler) bu ders yerine 2018-2019 Güz yarıyılından itibaren “HİR 111 Reklamcılığa Giriş, 303, AKTS 5” dersini alacaklardır.

 

3-    Müfredatında “MAN 111 İşletme Yönetimine Giriş, 202, AKTS 3” dersi olan öğrenciler (dersi hiç almamış ya da alıp da kalmış öğrenciler) bu ders yerine 2018-2019 Güz yarıyılından itibaren “MAN 115 İşletme ve Pazarlama İlkerleri, 202, AKTS 3” dersini alacaklardır.