×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜM MÜFREDATI

BİRİNCİ YIL
Birinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR 101 Halkla İlişkiler Temel Kavramları I 3 0 3 5
TURK 101 Türk Dili I 2 0 2 3
MAN 115 İşletme ve Pazarlama İlkeleri 2 0 2 3
İNG 101 İngilizce I 3 0 3 4
HİR 103 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
HİR 107 Sosyal Psikoloji 3 0 3 5
HİR 111 Reklamcılığa Giriş 3 0 3 5
    Toplam 19 Toplam 30
İkinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR 102 Pazarlama İletişimi 3 0 3 5
TURK 102 Türk Dili II 2 0 2 3
HİR 104 Medya ve Kültür Sosyolojisi 2 0 2 3
İNG 102 İngilizce II 3 0 3 4
HİR 106 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 5
HİR 108 Halkla İlişkiler Temel Kavramları II 3 0 3 5
HİR 110 Reklam ve Pazarlamada Araştırma 3 0 3 5
    Toplam 19 Toplam 30
 İKİNCİ YIL
Üçüncü Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. I 2 0 2 3
HİR 201 Reklam Kampanyası Yönetimi 3 0 3 6
HİR 203 Marka Yönetimi 3 0 3 5
HİR 205 Siyasal İletişim 3 0 3 5
HİR 207 Medya Planlaması 3 0 3 6
HİR 209 İletişim Kuramları 3 0 3 5
      Toplam 17 Toplam 30
Dördüncü Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. II 2 0 2 3
HİR 202 Reklam Tasarımı 3 0 3 5
HİR 204 Halkla İlişkiler ve Reklamda Sosyal Medya Kullanımı 3 0 3 6
HİR 206 Küresel Pazarlama 3 0 3 6
HİR 208 İletişim Hukuku ve Etik 3 0 3 5
HİR 210 Tüketici Psikolojisi ve Davranışları 3 0 3 5
    Toplam 17 Toplam 30
ÜÇÜNCÜ YIL
Beşinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR  301 Halkla İlişkiler ve Sosyal
Sorumluluk
3 0 3 5
HİR  303 Halkla İlişkiler Politikaları 3 0 3 6
HİR  305 Stratejik Marka Çözümleri 3 0 3 6
HİR  307 Reklam Yazarlığı 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli I 3 0 3 5
    Alan Dışı Seçmeli I 3 0 3 3
    Toplam 18 Toplam 30
Altıncı Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR  302 Kriz İletişimi 3 0 3 6
HİR  304 İmaj Yönetimi 3 0 3 6
HİR  306 Sosyal Medyada İçerik Üretimi 3 0 3 5
HİR  308 İkna ve Sosyal Etki 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli II 3 0 3 5
    Alan Dışı Seçmeli II 3 0 3 3
    Toplam 18 Toplam 30
DÖRDÜNCÜ YIL
Yedinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR  401 Halkla İlişkiler Uygulamaları 3 0 3 5
HİR  403 Mezuniyet Projesi I 0 6 3 5
    Bölüm Seçmeli III 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli IV 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli V 3 0 3 5
HİR  400 Staj 0 0 0 5
      Toplam 15 Toplam 30
Sekizinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR  402 Kamu Diplomasisi 3 0 3 5
HİR  404 Mezuniyet Projesi II 0 6 3 5
HİR  406 Reklamcılık Uygulamaları 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli VI 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli VII 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli VIII 3 0 3 5
      Toplam 18 Toplam 30

 

Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR 315 Diksiyon ve Etkili Konuşma 3 0 3 5
HİR 317 Sunum Teknikleri 3 0 3 5
HİR 321 Kültürler Arası İletişim 3 0 3 5
HİR 323 Dijital Pazarlama 3 0 3 5
HİR 314 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 5
HİR 316 Spor İletişimi 3 0 3 5
HİR 318 Sanat İletişimi 3 0 3 5
HİR 320 Sağlık İletişimi 3 0 3 5
HİR 322 Sinema ve Medya Kültürü 3 0 3 5
HİR 413 Eğlence Endüstrisinde Halkla İlişkiler 3 0 3 5
HİR 415 Kişiler Arası İletişim 3 0 3 5
HİR 417 Türkiye Siyasi Tarihi 3 0 3 5
HİR 419 Çağdaş Sosyoloji Teorileri 3 0 3 5
HİR 414 Temel Fotoğrafçılık 3 0 3 5
HİR 416 Felsefe Kuramları 3 0 3 5
HİR 418 Metin Yazarlığı 3 0 3 5
HİR 420 Dünya Siyasi Tarihi 3 0 3 5

 

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1-    Müfredatında “HİR 105 Araştırma Yöntemleri, 303, AKTS 5” dersi olan öğrenciler (dersi hiç almamış ya da alıp da kalmış öğrenciler) bu ders yerine 2018-2019 Güz yarıyılından itibaren “HİR 103 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 303, AKTS 5” dersini alacaklardır.

 

2-    Müfredatında “HİR 109 Reklamcılık İlkeleri, 303, AKTS 5” dersi olan öğrenciler (dersi hiç almamış ya da alıp da kalmış öğrenciler) bu ders yerine 2018-2019 Güz yarıyılından itibaren “HİR 111 Reklamcılığa Giriş, 303, AKTS 5” dersini alacaklardır.

 

3-    Müfredatında “MAN 111 İşletme Yönetimine Giriş, 202, AKTS 3” dersi olan öğrenciler (dersi hiç almamış ya da alıp da kalmış öğrenciler) bu ders yerine 2018-2019 Güz yarıyılından itibaren “MAN 115 İşletme ve Pazarlama İlkerleri, 202, AKTS 3” dersini alacaklardır.