Lisans Programı

/Lisans Programı
Lisans Programı 2017-11-23T14:20:37+00:00

HALKLA ILIŞKILER VE REKLAMCILIK BÖLÜM MÜFREDATI

BİRİNCİ YIL
Birinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR 101 Halkla İlişkiler Temel Kavramları I 3 0 3 5
TURK 101 Türkçe I 2 0 2 3
MAN 111 İşletme Yönetimine Giriş 2 0 2 3
İNG 101 İngilizce I 3 0 3 4
HİR 105 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
HİR 107 Sosyal Psikoloji 3 0 3 5
HİR 109 Reklamcılık İlkeleri 3 0 3 5
    Toplam 19 Toplam 30
İkinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR 102 Pazarlama İletişimi 3 0 3 5
TURK 102 Türkçe II 2 0 2 3
HİR 104 Medya ve Kültür Sosyolojisi 2 0 2 3
İNG 102 İngilizce II 3 0 3 4
HİR 106 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 5
HİR 108 Halkla İlişkiler Temel Kavramları II 3 0 3 5
HİR 110 Reklam ve Pazarlamada Araştırma 3 0 3 5
    Toplam 19 Toplam 30
 İKİNCİ YIL
Üçüncü Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. I 2 0 2 3
HİR 201 Reklam Yazarlığı 3 0 3 6
HİR 203 Marka Yönetimi 3 0 3 5
HİR 205 Siyasal İletişim 3 0 3 5
HİR 207 Halkla İlişkiler ve Reklamda  Sosyal Medya Kullanımı 3 0 3 6
HİR 209 Kurumsal İletişim ve Pazarlama 3 0 3 5
      Toplam 17 Toplam 30
Dördüncü Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. II 2 0 2 3
HİR 202 Reklam Tasarımı 3 0 3 5
HİR 204 Medya Planlaması 3 0 3 6
HİR 206 Küresel Pazarlama 3 0 3 6
HİR 208 İletişim Hukuku ve Etik 3 0 3 5
HİR 210 Tüketici Psikolojisi ve Davranışları 3 0 3 5
    Toplam 17 Toplam 30
ÜÇÜNCÜ YIL
Beşinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR  301 Halkla İlişkiler ve Sosyal
Sorumluluk
3 0 3 5
HİR  303 Halkla İlişkiler Politikaları 3 0 3 6
HİR  305 Stratejik Marka Çözümleri 3 0 3 6
HİR  307 Reklam Kampanyası Yönetimi 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
    Genel Seçmeli 3 0 3 3
    Toplam 18 Toplam 30
Altıncı Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR  302 Kriz İletişimi 3 0 3 6
HİR  304 İmaj Yönetimi 3 0 3 6
HİR  306 Sosyal Medyada İçerik Üretimi 3 0 3 5
HİR  308 İkna ve Sosyal Etki 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
    Genel Seçmeli 3 0 3 3
    Toplam 18 Toplam 30
DÖRDÜNCÜ YIL
Yedinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR  401 Halkla İlişkiler Uygulamaları 3 0 3 5
HİR  403 Mezuniyet Projesi I 0 6 3 5
    Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
HİR  400 Staj 0 0 0 5
      Toplam 15 Toplam 30
Sekizinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR  402 Kamu Diplomasisi 3 0 3 5
HİR  404 Mezuniyet Projesi II 0 6 3 5
HİR  406 Reklamcılık Uygulamaları 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
    Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
      Toplam 18 Toplam 30

 

 

Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
HİR 313 Felsefe 3 0 3 5
HİR 315 Diksiyon ve Etkili Konuşma 3 0 3 5
HİR 317 Sunum Teknikleri 3 0 3 5
HİR 319 Sinema 3 0 3 5
HİR 322 Etnik Kimlik, Cinsiyet ve Medya 3 0 3 5
HİR 314 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 5
HİR 316 Spor İletişimi 3 0 3 5
HİR 318 Sanat İletişimi 3 0 3 5
PSI 320 Dünya Siyasi Tarihi 3 0 3 5
HİR 422 Sağlık İletişimi 3 0 3 5
HİR 423 Sinema ve Medya Kültürü 3 0 3 5
HİR 413 Eğlence Endüstrisinde Halkla İlişkiler 3 0 3 5
HİR 415 Kişilerarası İletişim 3 0 3 5
PSI 321 Türkiye Siyasi Tarihi 3 0 3 5
HİR 312 Temel Fotoğrafçılık 3 0 3 5
HİR 416 Sosyoloji Kuramları 3 0 3 5
HİR 418 Metin Yazarlığı 3 0 3 5

 

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi